Verksamhet

35 odlingsföretag, mer än 30 anställda i Helsingborg och över 400 kunder i samverkan bygger vår affärsidé om att vara marknadsledande på kruk-och utplanteringsväxtmarknaden genom hög kundanpassad service och ett brett, samlat sortiment

Stort nätverk
Idag är vi en renodlad försäljningsorganisation för kruk- och utplanteringsväxter, perenner och plantskoleväxter. Föreningen ägs av 35 odlare/trädgårdsmästare i Skåne och Blekinge. Som vår länk ut till butiker och konsumenter i hela Sverige finns ett 30-tal personer anställda i Helsingborg. Härifrån förmedlar vi i genomsnitt 100.000 växter dagligen.

Kunder från alla kategorier
Mäster Gröns kunder är primärt blomstergrossister, gardencenter dagligvaruhandeln, större blomsterbutiker och utförare inom offentlig miljö. För oss på Mäster Grön är det viktigt att leverera högkvalitativa produkter och understödja nöjda kunder med en hög servicegrad.

Bredaste sortimentet
Vi har som mål att erbjuda kunderna ett brett sortiment av främst svenskproducerade växter av hög kvalitet, därtill har vi ett genuint samarbete med producenter i hela Europa och du får åtkomst till de mest efterfrågade produkterna i en effektiv logistiklösning. Perenner, plantskoleväxter och snittblommor både från Sverige och övriga världen.

Modern teknik
Vi satsar på ny och effektiv informationsteknologi som underlättar för hela organisationen och förenar berörda parter där även transportörer logistikcenter involveras. Odlare och kunder knyts allt mer till ett gemensamt informations- och försäljningsnätverk. Ett marknadsfokuserat tankesätt och en ständig utveckling gör att Mäster Grön strävar framåt.