Bli kund

För att vara kund på Mäster Grön bör du uppfylla vissa volymkriterier:
- Handla med kontinuitet över året
- Genomsnittlig minimikvantitet om två blomstercontainers per leveranstillfälle
- Minst köpa fyra lådor (ett hyllplan) av varje produktslag
- Inneha hyresavtal med ContainerCentralen för erforderlig mängd Blomstercontainers.
- Avtal med lämplig transportör.
För aktörer inom offentlig upphandling gäller andra kriterier.

Du är välkommen att höra mer om vad vi kan ge dig som kund på Mäster Grön!

Uppfyller du inte dessa krav på kvantiteter- hör av dig så kan vi rekommendera dig en blomstergrossist, med lokal förankring, som kan hjälpa dig att få levererans av våra kvalitetsprodukter.

Kontakta oss via mail:
Skriv kortfattat om din verksamhet.
Dina kontaktuppgifter, ditt företags organisationsnummer.
Företagets leverans- och faktureringsdress.
Vilken transportör har du kontrakt med?
Vi förutsätter att du hyr upp tillräckligt många CC-vagnar för att kunna göra jämna utbyten med tömda, under säsongens toppbelastning.
Skriv ett mail till:
Patrik Vilsmyr
042-25 13 20, mail: pvr"at"mastergron.se