Mäster Grön EK Förening

Vi ger dig naturlig inspiration och en levande inredning.
Genom 35 Trädgårdsmästare lokaliserade i Skåne och Blekinge bidrar Mäster Grön med prydnadsväxterna du njuter av, både inne och ute. I vårt nätverk arbetar vi för att på ett miljöoptimerat sätt distribuera växter till återförsäljare i Sverige. Våra växter finner du på handelsträdgårdar, gardencenters, hos blomstergrossister, i dagligvaruhandeln samt planterade i den offentlig miljön i hela Sverige.
Vi sätter kvalitet i första rummet
Då menar vi både plantans kvalitet, estetisk kvalitet, leveranskvalitet och den odlingskvalitet vi erhåller genom en resurssmart, certifierad odling
.
Våra odlare arbetar med högt ställda mål för att producera med minsta möjliga miljöpåverkan.
För att kunna leva upp till dessa kvalitetsmål är över 90 % av våra produkter odlade under certifieringen IP-Sigill Trädgård och marknadsfört tillsammans med den välkända logotypen Svenskt Sigill. Därtill är två producenter certifierade enligt KRAV´s regelverk.

Mäster Grön har sina rötter ifrån 1950-talet Ett antal producenter av frukt, grönsaker och prydnadsväxter gick ihop för att skapa en gemensam försäljningsorganisation Då bildades Trädgårdshallen i Helsingborg ekonomiska förening för att erbjuda marknaden ett samlat sortiment.

På 1970-talet tillkom Mäster Gröns välkända logotyp "Gubben".

1992 bildades "nya" Mäster Grön ekonomisk förening som enbart arbetar med försäljning av prydnadsväxter.

I runda tal hanterar Mäster Grön värdemässigt ca 40% av den svenska produktionen av kruk- och utplanteringsväxter Detta motsvarar ca 40 miljoner växter per år eller 110.000 krukväxter per dag året om. Dock varierar omsättningen mycket över året på grund av stora säsongssvängningar. Ca 40% av årsomsättningen ligger under utplanteringssäsongen från slutet av april till mitten av juni.

Utöver prydnadsväxter har Mäster Grön en omfattande inköp/försäljning av insatsvaror, produkter till professionella trädgårdsmästare till svenska prydnadsväxtodlare.


Växterna som säljs produceras i allmänhet hos familjeföretag som drivs med entusiasm och gedigna fackkunskaper.