Odlingskrukor
Mäster Grön tillhandahåller krukor från framförallt TEKU men även från KIROPLASToch Powerpots. Vi kan även erbjuda EAN-kodning och mer avancerade tryck på både termoformade och formsprutade krukor. Begär katalog eller gå in på TEKUs hemsida. Vi kommer efterhand som TEKU startar upp Rosti/OS gamla sortiment att även ta in detta i vårt sortiment.
Vi kan även erbjuda Eliassons högkvalitativa krukor och containrar samt thermoformade krukor från Modiform. Mycket prisvärda! Begär information och prover.

Ampelväxternas popularitet och mångfald har under de senaste åren vuxit stadigt, vilket kräver ett allt bredare sortiment med varierande prislägen. Alla amplar och skålar prissätts utifrån dagspris, men generellt kan sägas att beställning under perioden september till december innebär reducerad prisnivå. TEKUs amplar kan levereras med olika kroköppningar på hängarna - v.g. ange storlek.

Utöver detta finns även skålar, 4-kantiga, treform, Jiffy, olika pack såsom 4-pack, 6-pack och 10-pack.
Mer info om de olika produkterna får du genom att navigera i vänstermarginalen.