Emballage - Solid, plast och well
Mäster Grön tillhandahåller ett brett sortiment av brickor och blomsterlådor. Finns förutom med Mäster Grön-tryck i neutralt utförande. Prisnivån avgörs av om leverans sker från fabrik (lägsta pris fritt odlingen, minimum 3 pallar), mellanlager (minimum 5 pallar, även blandade sorter) eller vårt lager. Fabriksproduktion beställs senast veckorna: 2 - 6 - 9 - 12 - 15 - 19 - 29 - 39 - 44 – 49.
Plasttillverkade:
Vi säljer brätten från Modiform - Sundolitt/Thermopack -Treform - VEFI – Pöppelmann(TEKU) - Sky Light - Bachmann. Många av brättena kan levereras med eller utan dränage i botten.
För mer information se: Modiform, Treform, Teku, SkyLight och Bachmannet.
Modiform är världsledande i utveckling och produktion av hål-, plugg– och utplanteringsbrätten.
Begär Modiforms katalog eller besök hemsidan: www.modiform.nl. Vi har hemtagning varje vecka från Holland och Tyskland och lagerhåller de vanligaste sorterna.
Modiform är världsledande i utveckling och produktion av hål-, plugg– och utplanteringsbrätten.