Jordprodukter från Mäster Grön

Plantjord
  
 
 
 
Väl sammansatt med inblandning
av långtidsverkande naturgödsel.
Lämplig för all plantering i rabatter,
urnor, balkonglådor etc.

artnrartikelanmärkning
21418Plantjord50 l./Fpn Gödslad/kalkad

Blomjord
 
 
 
Humusrik jordblandning med
väl avvägd näringsbalans

artnrartikelanmärkning
21410Blomjord10 l. el. 20 l./Fpn

Såjord
 
 
 
Svagt gödslad för sådd och skolning,
kaktusväxter och lökdrivning.
Lämplig för växthusodlare.

artnrartikelanmärkning
21410Såjord50 l./Fpn

Spån och specialjord
artnrartikelanmärkning
21413Kutterspån28 kg, 18/pall
21422Specialjord Ampel50 lit.