Färg och kitt från Mäster Grön

Färg
   
artnrartikelanmärkning
21143Växthusrännefärg, SvartRäcker till 40 m, 5 lit.
21145Plåtfärg, Svart10 lit.
21147Grundfärg, VitRostskydd - övermålas 4/10 lit.
21149Murfärg, lacknaftabaserad/lit.
21152Radiatorfärg, VitÖkar ljusåterkastning 4/10 lit.
21191MålarhandskeTill radiatorfärg
21153Rostskyddsfärg, Svart grundfärg
21157Växthusfärg, Vit4/10 lit.
21159Murfärg, VitLösningsmedel: lacknafta 10 lit.
 
21161Skuggfärg, VitDunk 15 kg Tillverkning Codec
21163Skuggpasta Redusol20 kg
21166SkuggfärgRedusol Pris/kg
21170Skuggfärg, VitPulver 25 kg. "La Blanche"
 
21150Träolja10 lit. Hög andel torrsubstans

Kitt
artnrartikelanmärkning
21175Sprutkitt7,5 kg
21179Sprutkitt15 kg
21184Tryckkitt, Vitt
 
21233Kittspruta H2
21236Munstycke till kittspruta, GultH2
21241Kittspruta, VitMK5
21245MunstyckeTill MK5/Avon