Handelsgödsel från Mäster Grön

Gödselmedel
artnrartikelanmärkning
21104Kalksalpeter25 kg 52/pall
21107Kaliumnitrat25 kg
21108Magnesiumsulfat/Bittersalt25 kg
21110Polyfeed solo, fullgödselmedel25 kg
22107Magnofoss25 lit.
22102Micro + 25 lit.
 
22111Järnchelat - Optifer fl. 5 lit.
22119Järnchelat - FE-DP-624,6 kg, flytande.
 
21120Multicote 4 mån 25 kg
21125Multicote6 mån 25 kg 18-6-12