Maskiner och verktyg
Trädgårdsarbete präglas fortfarande, på gott och ont av handarbete. Samtidigt som det är tjusningen med yrket, tvingar de ekonomiska realiteterna fram en allt större mekanisering. Den utrustning vi erbjuder är väl prövad och bygger på idéen:
Ofta är det enkla också det bästa.