Kompakta Paradisblomster

Äntligen!!!!
Vi har väntat länge på en trädgårdsvänlig Paradisblomster som vi kan använda i krukor och urnor.


Vi är en stor skara trädgårdsägare som vallfärdat till städernas parker för att upplevea den speciella blomningen hos Paradisblomster. Cleome spinosa som den vetenskapligt heter har sedan länge odlats för sin höjd och blorikedom i stadens parker. Den har där också visat en vacker siluett med frökapslar som bildas efter blomningen.

Nu får vi uppleva och prova på en kompaktväxande sort som inte blir högre än 40cm. Den börjar blomma i en mjuk rosa ton redan vid 15cm höjd.
Då blomningen i den första klasen avtar har genast en ny bildats ovanför och tar därmed vid.
Lägg namnet Cleome ´Senorita´på minnet, det är den värd!