Månadens Blomma Hortensia

Hortensia, Hydrangea macrophylla, är en liten krukväxt med stora blomklasar. Planterad ute kan den bli en meter hög. Blomklasarna kröner buskens stora gröna blad. Färgen på blommorna varierar med våra jordförhållanden.

I sura jordar där pHvärdet är kring 5,5 blommar hortensian med blå blommor. Vid ett högre pH-värde blir blommorna rosa eller röda beroende på sort. Vitblommande hortensior blir alltid vita oavsett vilket pH-värde som jorden har. Hortensian blommar vanligtvis från juli till september utomhus men i handeln kan man få tag i vackra krukexemplar redan tidigt på året. I det vilda växer hortensian på Madeira och Azorerna där klimatet är fuktigt och svalt. Där är den fantastisk att beskåda på sluttningar och betesmarker. Buskens ursprung är Japan där den avbildats mycket i konsten långt tillbaka i historien. Namnet Hydrangea kommer från grekiskans hydor, som betyder vatten och aggeion, som betyder fat eller kruka.

Läs mer!