En aktivitet av Blomsterfrämjandet för media och produkterna finns just nu i din Blomsterbutik.

Månadens Blomma - Maj 2010

Maj är månaden då det gröna ute i naturen återkommer på allvar och vi vågar
blickar framåt mot sommar, sol och semester.
Månadens blomma för maj är strandkrassing och jätteverbena, två växter med stor
skillnad då det gäller höjden men som även har likheter i form av blommornas
förmåga att attrahera fjärilar samt den långa blomningstiden.

Strandkrassing,
Lobularia maritima, bildar låga tuvor som helt översållas med näpna
blommor i vitt, blålila, ljusgult, aprikos eller rödviolett och som ger ifrån sig en mild
honungsdoft. Som kantväxt i rabatten eller planterad i kanten av en kruka blir strandkrassing en given succé i sommar. Strandkrassing är känslig för torka och bör
passas med vatten under de riktigt heta dagarna för att undvika uttorkning. Klarar
man vattningen tackar strandkrassingen med att blomma fram tills frosten kommer.

 

 
Strandkrassing finns att köpa både som fröförökad och som sticklingsförökad. Den
sticklingsförökade finns än så länge bara med vita blommor, bildar inga fröställningar
och är remonterande vilket betyder att den blommar om igen. Den fröförökade finns i fler färgställningar och gör blomningsuppehåll innan den kommer igen med ett nytt flor. Strandkrassing trivs på lätta, gärna sandiga, jordar med bra dränering oavsett förökningsmetod.

 Jätteverbena,
Verbena bonariensis, är som namnet avslöjar en jätte till våra rabatter och stora krukor. Upp till 150 cm blir denna skönhet men trots sin höjd är jätteverbenan ingen växt som tar över, utan istället väver den in sig fint i arrangemangen.
Som solitär eller bakgrundsväxt i rabatter, gärna då många tillsammans, eller som uppstickare i krukarrangemang är jätteverbenan oslagbar.

 Jätteverbena finns bara i en färgställning och det är blåviolett. Varje blomhuvud
består av flera små blommor som sitter tätt samlade och bildar toppställda klasar.
Blommorna har en tilldragande effekt på fjärilar och inte sällan kan påfågelöga och
röd amiral ses sitta och suga nektar från blomhuvuden. Jätteverbenans upprätta
växtsätt och det rikliga bildandet av sidoskott gör att blomningen upplevs som
tilltagande månad efter månad.

 Vid inköp är jätteverbenan relativt anonym. Av praktiska skäl är det bäst att köpa
plantan som halvfabrikat, dvs., när den fortfarande är ganska liten och blomningen
ännu inte har börjat. Köps jätteverbenan i maj kan man se fram emot en blomningsstart i månadsskiftet juni/juli och sedan fortätter blomningen fram tills
oktober.
Jätteverbenan trivs på fullt soliga växtplatser och gärna i en jord med god dränering.
Passa med vatten under soliga och torra perioder.

 


Så sköter du strandkrassing:

• Var noga med vattningen så plantan inte utsätts för torka. Speciellt viktigt som
nyplanterad.

• Trivs på soliga till lätt halvskuggiga växtplatser.

• Planteras i sandblandad, väldränerad jord.

Så sköter du jätteverbena:
• Vattnas regelbundet.
• Trivs på soliga till lätt halvskuggiga växtplatser.
• Planteras i väldränerade jordar.
• Behöver inte putsas.

 

 

 
   

Inköpsställen