Från Sverige / Svenskt Sigill

Mäster Gröns odlare uppvisar ett stort ansvar för att producera prydnadsväxterna på ett så resurseffektivt sätt som möjligt.

Produktionsertifieringen Svenskt Sigill garanterar att var insats vi gör optimerar kvalitén och minimerar belastningen på vår miljö.

Certifieringen står som garant för att få tillföra ursprungsmärkningen Från Sverige på produkten.Från Sverige- eller Svenskt Sigill-logotypen berättar att varan är kommer från en svensk kontrollerad trädgård och är producerad
-med hög säkerhet och stor omsorg om kvalitet
-med omsorg om miljö och natur
-med spårbarhet från trädgård till butik

FEM STARKA GRUNDVÄRDEN I - MÄRKNINGEN:

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
- Öka nyttjandegraden av förnyelsebar energi
- Nyttjande av moderna ´gardiner´ som sparar energi
- Ökad grad av isolering i växthusen
BEHOVSANPASSAD VÄXTNÄRING
- Exakt dosering vid rätt tidpunkter
ANSVARSFULL VÄXTSKYDDSANVÄNDNING
- Ökat nyttjande av biologiskt växtskydd
- Verktyg / indikatorer för att behovsanpassa växtskydd
- Utbildad personal
SKYDDAT GRUNDVATTEN
- Recirkulerande vattensystem
- Minimerat läckage
- Använd enbart erforderlig mängd vatten till var växt
SPÅRBAR OCH TRYGG PRODUKTION
- Alla insatser i odlingen dokumenteras
- Plantans väg från moderplanta till salufärdig dokumenteras
KONTROLL SKER REGELBUNDET AV OBEROENDE REVISORER

Läs mer om Svenskt Sigills värdegrund!

Läs mer om märkningen Från Sverige