Mäster Grön erbjuder en grundläggande service till alla, både våra kunder och de butiker där våra produkter saluförs, att skriva ut skyltbilder från vårt Blomsterlexikon. Skyltbilderna ger konsumenterna förutom de korrekta svenska och vetenskapliga namnen information om produkten och enkla lättförståeliga skötselråd. Informationen som skyltbilderna ger ökar värdet på din butik, underlättar och effektiviserar den enskilda butikens kunskapsförmedling och genererar därför merförsäljning och ökad lönsamhet.

Lättåtkomligt på startsidan
På Mäster Gröns hemsida, i hörnet längst ner till höger finns en ikon i form av en blomma.

Klicka på blomman för att komma till Blomsterlexikonet!

Som kund till Mäster Grön kan du enkelt komma åt Blomsterlexikonet då du beställer dina växter i vår WebShop.

 

 
 

Många sökmöjligheter
Väl inne i Blomsterlexikonet:

Du kan söka i fälten:
- Fritext ( valfritt ord eller del av ord)
- Svenskt namn
- Vetenskapligt namn
Du kan vidare förfina sökningen genom att nyttja flera filter såsom typ av växt, färg eller blomningstid.

 Som exempel skriver vi i fritextfältet:
campa
...och klickar på sök

 
 

Tydliga sökresultat med bilder 
Vi får fram många sökresultat med det svenska och vetenskapliga namnet angivet.

Finns bild på produkten ser du den i högerkanten.

 

 Vi klickar på texten till Stjärnklocka, ampel för att titta närmare på produkten.

Nu ser du produktinformationen om Stjärnklocka och bild på den samma.
- enkla vattnings och placeringsråd
- säsong för blomnning/skönhetsperiod

För snabbutskrift av info - klicka på den högra skrivarikonen under bilden.
För utskrift av skyltbild - klicka på den vänstra skrivarikonen under bilden.

 
 

Tillför personlig information
Du får upp en ny dialgruta som du skall fylla med personlig information innan du skriver ut skyltbilden.

 

Välj storlek 
Du kan välja mellan två olika storlekar på utskrift av skyltbild, båda i stående format.
A5 - 130x190 mm eller
SPR-Info format - 110x165 mm

 

 
 

Pris och kvalitetsmärke 
Du anger ditt butikspris i valfritt skrivsätt, avsluta med 00, kr eller :-

Kryssa i rutan Extrapris och prisinformationen blr utskriven i rött.

Kryssa i rutan Lägg till Svenskt Sigill och logotypen läggs till på skyltbilden.

 Klicka sedan på skriv ut.

Välj skrivare
 Du ombeds sedan välja skrivare installerad på din dator.

Nedan ser du utskriften av skyltbild visualiserad utskriven som PDF.

 

 
  
 Har du frågor om hanteing eller produkter - var god kontakta pvr"at"mastergron.se