WebShop - mer än bara beställning

- Öppet 24-7-365
- Bilder på produkterna
- Tillgångsindikatorer
- Orderstatistik
- Följesedel redan på kvällen
- Pris fritt till butiken
- Ange önskemål till odlingen


Som ett mervärde får du tillgång till blomsterlexikonets alla bilder och informationstexter. Dessa kan även skrivas ut som skyltbilder.

Givetvis, efter en weborder får du alltid en återkoppling från din säljare på Mäster Grön!