Kvalitet och Svenskt Sigill

Över 90 % av våra Svenskodlade växter produceras under kvalitetscertifieringen IP-Sigill Prydnadsväxter. Därutöver även två producenter som producerar under KRAV´s regelverk.

Certifieringen bygger på ett regelverk kring säkerhet och hushållande med resurser.
- Energihushållning och klimatpåverkan
- Behovsanpassad växtnäring
- Säkert och optimerat växtskydd
- Vattenmiljö och vattenkvalitet
- Spårbarhet bakåt i produktionen
Kontroll av produktionen sker av oberoende revisorer.

Igenkänningseffekten kring Svenskt Sigill märket är högt.
Över 80 % av konsumenterna känner igen Svenskt Sigillmärket.
Detta ger dig som handlare ett mervärde på produkterna där Svenskt Sigills logotyp är applicerat.

På stora delar av våra produkter övergår vi till märkning med ursprungsmärket Från Sverige. Start under 2018.
Från Sveriges Hemsida