VD för Mäster Grön och Fastighetsbolaget Ackumulatorn AB


VD - CEO
Försäljningschef växter
Peter Kjellker
Telefon: 042-25 13 45
Direkt
070-462 99 62

peter.kjellker@mastergron.se

   


V.VD - Ekonomichef - CFO

Carl Emanuelsson

Direkt 042-25 13 40
Mobil 070-947 98 10

 

carl.emanuelsson@mastergron.se