VD för Mäster Grön och Fastihetsbolaget Ackumulatorn

VD

Nils Palmgren

Direkt
070-837 14 14

nils.palmgren@mastergron.se

 

   

 

Mats Jepsen
V.VD - Ekonomichef - ITchef

Direkt 042-25 13 50
Mobil 0733-46 60 90

mats.jepsen@mastergron.se