Mäster Grön är utnämnd till "Årets Leverantör" för och av Granngården 2011!


Katarina Gabrielsson tillkännagav den vinnande leverantören under Utbildningsdagarna på Malmö Slagthus den 18 januari 2012.

"Årets Leverantör på Granngården har bidragit till att öka försäljningen inom sitt produktområde. Detta har gjorts genom starkt kundfokus, både mot butik och slutkund. För Årets Leverantör är möjlighet till merförsäljning en naturlig del av processen.


Genom svenskproducerade produkter (så långt det är möjligt) och Svensk Sigillmärkning skapas mervärde för konsumenten.

Det ska också tilläggas att Årets Leverantör på Granngården mer än fördubblat försäljningen på Granngården under 2011."