Hantering av CC-container

De vagnar som Mäster Grön levererar sina kruk- och utplanteringsväxter på, s.k. CC-containers, ingår i ett europeiskt utbytessystem som omfattar nära 3 miljoner vagnar. Alla vagnar och hyllor ägs av ContainerCentralen A/S.  Aktörerna inom blomsterbranschen (odlare, Mäster Grön, transportföretag, grossistföretag och detaljister) hyr, ett för var och en anpassat antal, vagnar och hyllor av ContainerCentralen. Varje sådan aktör betalar en inträdesavgift på dryga tusenlappen och dessutom en årlig serviceavgift.
Vagnarna representerar därmed ett mycket stort värde, och det är oerhört viktigt att alla som hanterar vagnar är mycket noggranna med kvittenser vid mottagande och tillbakalämnande, och ser till att ingen obehörig lägger vantarna på vagnar som man hyr, eller som man kommit i besittning av i samband med leverans av blommor.

När det gäller kommuner och kyrkogårdsförvaltningar så hyr dessa normalt sett inga vagnar, och kan därmed inte byta jämt vid leveranstillfället. Därför har leverantören eller åkeriet som kört blomstervagnarna till respektive leveransplats en fordran på det antal vagnar och hyllor man levererat. Det åligger mottagaren att förvara vagnarna på betryggande sätt så att samma antal kan återlämnas när åkeriet kommer och hämtar tomvagnarna. Försvunna vagnar debiteras.

Vi vill i och med detta göra Er extra uppmärksamma på hur viktigt det är att spara de kvittenser Ni får vid mottagande och tillbakalämnade. Detta för att undvika onödiga missförstånd.
Eventuella frågor kring detta kan besvaras av Ert transportbolag eller utav oss.
Stapla container på det sätt som Containercentralen tillsammans med samtliga åkerier föreskriver.

Läs mer om Alex Andersens containerregler genom att klicka här.

För att spara plats på era egna ytor och
för att spara plats på lastbilen som transporterar tomma CC-containrar, ska dessa staplas på ett likartat sätt.

Stapla hyllor på en separat vagn som består av en vagnsbotten med
sidostolpar samt 30 stycken hyllor.

   

Stapla vagnsbottnar så en vagn består av
10 stycken bottnar.
(Fler blir för tungt för bottenhjulen.)

På nedersta botten läggs 8 stolpar
och på översta inga. På resterande
bottnar läggs 4 stolpar.

Stolparna ska sticka ut på styrhjulssidan.
(Annars kan de glida ut vid lastning och lossning.)
Eventuella förlängare läggs på någon vagnsbotten.