Mäster Grön stödjer Rosa Bandet-kampanjen

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj startade den 1 oktober med stort event på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mäster Grön representerade på plats och byggde sin nu välkända blomstervägg i rosa på alla tre stationerna. Eventet sågs av ca 350 000 personer och många fick både Rosa Band och Rosa blomma med sig hem. Mäster Grön stödjer Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj med flera olika rosa produkter som finns att köpa mellan den 24 september och 31 oktober, till exempel Azalea, Calandiva och Höststjärna. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar bröstcancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om sjukdomen och väcka opinion kring viktiga frågor. Kampanjen pågår under hela oktober månad.

Bilder från eventet i Stockholm: