Personal försäljning Snittblommor


 

Martin Thysell
Kundansvarig Säljare

Direkt 042-25 13 83 
Mobil 072- 400 86 83

 

martin.thysell@mastergron.se