Mäster Grön Krukväxter Ekonomisk Förening

Mäster Grön har sina rötter ifrån 1950-talet, då ett antal producenter av frukt, grönsaker och prydnadsväxter gick ihop för att skapa en gemensam försäljningsorganisation. Då bildades Trädgårdshallen i Helsingborg Ekonomiska Förening.
1992 bildades nya Mäster Grön med inriktning enbart på försäljning av krukväxter.
Läs mer om oss...

Läs vår profilbroschyr här!


”Rätt produkt från rätt odlare till rätt kund vid rätt tidpunkt”
Alla skall tjäna på affären – Odlaren, Mäster Grön och Kunden.
  MÄSTER GRÖNS VISION

”Mäster Grön skall vara marknadsledande på kruk- och utplanteringsväxtmarknaden genom hög anpassad service och ett brett samlat sortiment”
  och AFFÄRSIDÉ

Mäster Grön säljer produkterna i parti till i första hand svenska blomstergrossistföretag, dagligvarukedjor, garden center, större blomsterbutiker, kommuner offentliga entreprenadföretag och kyrkogårdsförvaltningar.
  Våra kunder...