Till dig som odlar...

Mäster Gröns emballageavdelning ingår i Mäster Grön Ekonomisk Förening med mål att pressa kostnaderna för inköp av odlingshjälpmedel till våra medlemmar och övrig svensk odling.

Vi erbjuder ett brett utbud med produkter avsett för odling och packning av krukväxter, utplanteringsväxter samt plantskoleväxter. Sortimentet är enormt och vi erbjuder produkterna till samtliga svenska producenter.

Vi kan använda oss av redan befintlig logistik inom Mäster Grön dvs leverans tillsammans med era växter eller via andra på marknaden förekommande transportsätt.

Vi tillhandahåller produkter från kvalitets- och miljömedvetna tillverkare som leder utvecklingen till en effektivare hantering av krukväxter i produktion och trevligare exponering i butikerna.

Svaren på miljöfrågorna har vi inte. Däremot kan vi hjälpa dig med val av produkter som är miljömässigt hållbara, vare sig det är av papper, plastfritt eller tillverkat av återvunnen plast och kan återvinnas i moderna avfallsanläggningar.

Välkommen att kontakta oss!